เมนูหลัก

สำหรับเจ้าหน้าที่

หน่วยงานตำรวจ

หน่วยงานตำรวจ
หน่วยงานราชการ

link ที่น่าสนใจ

ติตต่อ ภ.จว.บุรีรัมย์

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

เริ่มนับ040256


Free Counter
เริ่มนับ 4 ก.พ.56

Link ที่น่าสนใจสื่อมวลชน
งาน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

งาน 5 ฝอ.
ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.ต.หญิง ปัทมาภรณ์ แก้วน่วม
สว.งาน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

พ.ต.ต.หญิง ภคมณ พัชนี
สว.ฝอ.ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ต.อาคม ศรสูงเนิน
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ต.หญิงศศิวิมล พรมดี
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ต.ชัยนาท ปีตะเสน
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ต.ประเสริฐ
วิโรจไพศาลกุล
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

จ.ส.ต.ชัยทณัฏฐ์
ปกิตกุลนรวัฒน์
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ด.ต.ธนกฤษ พัชนี
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ส.ต.ท.ประสิทธิ์ ไกรงาม
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ส.ต.ท.อภิเดช สำรวมจิต
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

จ.ส.ต.หญิงเบญญาภา
ป้อมจัตุรัส
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ส.ต.ท.ยุทธนา โพธิ์สีดี
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ส.ต.ต.ศิริศักดิ์ เสนาจอหอ
ผบ.หมู่ฯ ภ.จว.บุรีรัมย์

ส.ต.ต.หญิง อรุณรัตน์
จีนประโคน
ผบ.หมู่.ภ.จว.บุรีรัมย์


ลำดับ
ยศ    
ชื่อ
ชื่อสกุล
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
โทรศัพท์(มือถือ)
1
พ.ต.ท. สุขุม ขันตินุกูลธานนท์
0-4462-1642
08-1879-4184
2
พ.ต.ต.หญิง ปัทมาภรณ์ แก้วน่วม
0-4462-1642
08-1976-3691
3
ร.ต.อ.หญิง ภคมณ พัชนี
0-4462-1642
08-1725-4345
4
ด.ต. อาคม ศรสูงเนิน
0-4462-1642
08-9282-4929
5
ด.ต.หญิง ศศิวิมล พรมดี
0-4462-1642
08-1999-2513
6
ด.ต. ชัยนาท ปีตะเสน
0-4462-1642
08-0370-5989
7
ด.ต. ประเสริฐ วิโรจไพศาลกุล 
0-4462-1642
08-6244-4842
8
จ.ส.ต. ชัยทณัฏฐ์   ปกิตกุลนรวัฒน์  
0-4462-1642
08-6873-1083
9
จ.ส.ต.หญิง เบญญาภา ป้อมจัตุรัส
0-4462-1642
08-9240-3718
10
จ.ส.ต. ธนกฤษ พัชนี
0-4462-1642
08-3681-5865
11
ส.ต.อ. ยุทธนา โพธิ์สีดี
0-4462-1642
08-7239-2502
12
ส.ต.ท. ประสิทธิ์ ไกรงาม
0-4462-1642
08-9285-3636
13
ส.ต.ท. อภิเดช สำรวมจิต
0-4462-1642
08-9917-5731
14
ส.ต.ต. ศิริศักดิ์ เสนาจอหอ
0-4462-1642
08-9722-7743
15
ส.ต.ต.หญิง อรุณรัตน์ จีนประโคน
0-4462-1642
08-3101-3496

ร่วมพูดคุย

ยังไม่มีใครคอมเมนท์.

แสดงความเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.

คะแนน

สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที
1,439,915 ผู้เยี่ยมชม