ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานป้องกันปราบปราม และงานอำนวยการและการ
สนับสนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่