แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานป้องกันปราบปราม และงานอำนวยการและการ
สนับสนุน ประจำปี 2565 คลิกที่นี่