18 เม.ย.2555 มอบใบประกาศเกียรติคุณ
โพสโดย admin เมื่อ April 20 2012 13:07:41

พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ที่มีผลการปฎิบัติด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ (อ่านต่อ)
ข่าวเพิ่มเติม

พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ที่มีผลการปฎิบัติด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ของสถานีตำรวจภูธรต่างๆในสังกัดทั้ง 34 สถานี เพื่อรับทราบถึงผลการปฎิบัติ และปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อขัดข้องต่างๆ ระหว่างปฎิบัติงานของแต่ละสถานีตำรวจ ที่ได้มีการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 40 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 7 ราย เป็นชาย 3 ราย และหญิงจำนวน 4 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน 44 ราย โดยเป็นชาย 26 ราย และหญิงอีก 18 ราย โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นเมาสุราแล้วขับรถ โดยมีข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติ ในระดับชั้นสารวัตร ถึงรองผู้กำกับการแต่ละสายงาน ของสถานีตำรวจภูธรต่างๆจากทั้ง 34 สถานีตำรวจภูธรเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 100 นาย ซึ่งได้จัดขึ้นที่หอประชุมธรรมจารี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ยังได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ที่ได้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ สถานีตำรวจที่ได้มีผลการปฎิบัติดีเด่นในห้วงดังกล่าวทีผ่านมาด้วย ที่นำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินของประชาชน
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่าสำหรับสถานีตำรวจภูธรที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรสตึก สถานีตำรวจภูธรถาวร สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง รางวัลด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธรชุมแสง สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ และรางวัลด้านการกวาดล้างยาเสพติดดีเด่น ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง และสถานีตำรวจภูธรหนองไทร