ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายอนนต

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลการจับกุมยาเสพติดดีเด่น

ประจำเดือน ม.ค.2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในพิธี ตร.ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้หน่ว

ประชุมเปิดการตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังของทางราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรายุส์ จันทร์เย

ประชุมเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรายุ