ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์