แผนที่

แผนที่แสดงที่ตั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 549 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์